SiLa Terapie

Terapie pre dušu

Človek je komplexná bytosť a našim zámerom je priniesť úľavu nielen telu, ale aj duši, vzdelávali sme sa a ponúkame Vám aj nasledovné terapie

REGRESNÁ HYPNOTERAPIA 

Regresná hypnoterapia je forma terapie, ktorá sa zameriava na vyhľadávanie a spracovanie starých spomienok. Cieľom je objaviť príčiny súčasných duševných porúch, ako sú neurózy a psychózy, a niekedy aj telesné problémy. Klient si má uvedomiť súvislosti medzi aktuálnymi poruchami a minulými traumatickými udalosťami a tým poruchy neutralizovať.